จงให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

“ตำแหน่งของพระเจ้า รางวัลของเรา” 


อันดับหนึ่งคือเป้าหมายหลักของทุกคนที่เข้าแข่งขัน   ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบรายบุคคลหรือแบบทีมก็ตาม   คนที่ได้คะแนนสูงสุดหรือทำเวลาได้ดีที่สุดคือผู้ชนะ   และคนที่บรรลุถึงความยอดเยี่ยมนั้นจะได้รับรางวัลชนะเลิศเสมอ   แต่มีข้อยกเว้นสำคัญอยู่ข้อหนึ่ง


ก่อนที่เราได้รับความรอด   เรามักจะเอาตัวของเรามาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราโดยเราดำเนินชีวิตเพื่อตัวเราเอง   เราทำตามความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัวของเรา เราผลักดันเจตนาที่แอบแฝงของเราเอง   แต่เมื่อเราเป็น คริสเตียน เราไม่ได้อยู่ในอันดับหนึ่งนี้อีกต่อไป แต่ตำแหน่งนี้เป็นของพระเจ้า


การให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเริ่มต้นขึ้นในวันแห่งความรอดของเรา   แต่การยอมให้พระเจ้าคงความเป็นที่หนึ่งในทุกด้านของชีวิตเราถือเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง   เมื่อเราทำเช่นนั้น เราก็จะมีชีวิตที่อิ่มเอิบและเป็นพระพรบนโลกนี้ และได้รับมรดกชีวิตนิรันดร์แห่งพระพรที่เหลือจะพรรณากับพระเจ้าในสวรรค์ตลอดไป     


“ส่วน​นัก​กีฬา​ทุก​คน​ก็​ควบ​คุม​ตัว​เอง​ใน​ทุก​ด้าน พวก​เขา​ทำ​เพื่อ​จะ​ได้​มง​กุฎ​ใบ​ไม้​ที่​ร่วง​โรย​ได้ แต่​มง​กุฎ​ของ​เรา​จะ​ไม่​ร่วง​โรย​เลย” (1 โครินธ์ 9:25)