พระกิตติคุณ

พระกิตติคุณ

30 วัน

แผนการอ่านนี้, รวบรวมและนำเสนอโดย YouVersion.com, แผนการอ่านนี้จะช่วยให้คุณอ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่มจนจบใน 30 วัน. คุณจะเข้าใจในการดำเนินชีวิตของพระเยซูและพระกิตติคุณของพระองค์ในช่วงเวลาสั้นๆ

ผู้เผยแพร่

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว