God dienen in een vijandige omgeving. Het voorbeeld van Daniël en zijn vrienden

Overdenking

Actief zijn in de politiek


Koning Nebukadnezar was erg onder de indruk van Daniëls gave om zijn droom na te vertellen en uit te leggen. Hij beloonde hem met veel cadeaus en een goede positie. Op zijn beurt benoemde Daniël zijn drie vrienden over het bestuur van het gewest Babel en bleef zelf in dienst van de koning.


Actief zijn in de politiek, vooral onder een koning of regering die de Heere niet dient, is geen gemakkelijke taak. Het is moeilijk om trouw te blijven aan Gods wil en om daar je dagelijkse beslissingen op te baseren. Standvastig blijven in je principes kan je carrière beschadigen of zelfs je leven in gevaar brengen, zoals Daniël later nog zal ervaren. Maar een hoge positie geeft ook kansen om het welzijn van je volk te zoeken! Het kan een echte zegen zijn voor een maatschappij als ze wijze, Godvrezende leiders heeft. “Vanwege de overtreding van het land heeft het veel vorsten, maar door mensen met inzicht en kennis zal het recht duurzaam zijn” (Spreuken 28:2, HSV).


De apostel Paulus schrijft in 1 Timotheüs 2:1-2 (HSV) “Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid”. Het is onze verantwoordelijkheid om trouw te zijn op de plaats waar God ons gesteld heeft en om in het bijzonder te bidden voor mensen op hoge posities. Doe jij dat regelmatig?