God dienen in een vijandige omgeving. Het voorbeeld van Daniël en zijn vrienden

Overdenking

Christen zijn in een vijandige wereld


Als je Christen bent, ben je een burger van Gods Koninkrijk. Christenen zijn echter ook burgers van aardse koninkrijken of staten. Ze leven samen met andere mensen, die waarschijnlijk niet allemaal gelovigen zijn. Dat kan een groot probleem zijn, omdat de wetten en gewoontes van aardse koninkrijken vaak botsen met die van God. Jezus waarschuwt Zijn discipelen zelfs: “omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u” (Johannes 15:19b, HSV).


De tekst uit Daniël gaat over een Babylonische koning die Jeruzalem heeft ingenomen en nu veelbelovende jongemannen uit hun land weghaalt om ze naar zijn paleis in Babylon te brengen. Deze jongens worden dus uit hun ‘veilige’ omgeving gehaald en meegenomen naar het paleis van hun vijanden die hun land hebben verwoest, hun families uit elkaar hebben getrokken, de heilige vaten uit de tempel hebben meegenomen en die duidelijk geen enkel respect hebben voor Israëls God. Dat is geen fijne omgeving om in op te groeien!


Het boek Daniël vertelt ons hoe vier van deze jongemannen ondanks alles trouw bleven aan hun God, en hoe hun levens krachtige getuigenissen zijn voor de mensen om hen heen. Laten we deze verhalen de komende dagen lezen en zien wat we ervan kunnen leren voor ons eigen leven als Christen in een vijandige wereld.