Gebruiksvoorwaarden

Voor het laatst herzien op 6/5/2012


De gebruikersvoorwaarden zijn voor jou gemak vertaald; maar LifeChurch.tv geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid van de vertaling. Als er eventueel verschillen worden gevonden tussen de Engelse en de vertaalde versie, geldt de Engelse versie.


 1. Aanvaarding van de voorwaarden
 2. Door te klikken op 'Ik ga akkoord' erkent u dat u hebt gelezen en akkoord bent gegaan met de YouVersion GEBRUIKERSVOORWAARDEN. LifeChurch.tv levert diensten op het internet en het Wereldwijde Web (het 'Web') via haar YouVersion-applicatie en diverse websites waaronder http://youversion.com (collectief 'YouVersion' geheten), onder voorbehoud van de volgende gebruiksvoorwaarden. LifeChurch.tv mag de ALGEMENE VOORWAARDEN van tijd tot tijd bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving en onderhoudt de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden op: http://youversion.com/terms. Bij het gebruik van YouVersion zult je ook worden onderworpen aan aanvullende richtlijnen of regels die van tijd tot tijd op de YouVersion-site geplaatst worden. Alle richtlijnen of regels zijn hierbij opgenomen door verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden. Overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden moet worden gemeld via e-mail naar legal@youversion.com.

 3. Beschrijving van de dienst
 4. LifeChurch.tv voorziet gebruikers van toegang tot een verzameling van diensten door middel van YouVersion, die omvatten, maar niet beperkt zijn tot: online video bekijken, blogartikelen en opmerkingen, commentaar, andere soorten communicatiemiddelen, forums en persoonlijke inhoud, zonder kosten voor de gebruiker. Door YouVersion te gebruiken begrijp je dat dit gebruik ook de communicaties vanuit LifeChurch.tv omvat, zoals, maar niet beperkt tot, aankondiging van diensten, administratieve berichten en andere berichten waar je persoonlijk voor bent ingeschreven. Je begrijpt en bent het ermee eens dat je zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van toegang tot YouVersion, dus voor de kosten van je apparaten en vergoedingen aan derden (zoals voor je internetaanbieder, kosten voor beltegoed of andere kosten die te maken hebben met het tonen en afleveren van berichten).

 5. Je registratieverplichtingen
 6. U bevestigt en komt overeen dat u:
  • waarheid getrouwe, accurate en volledige informatie over uzelf verstrekt zoals aangegeven in het YouVersion registratie formulier(en) (de "Registratie Data") en
  • dat u de Registratie Data regelmatig naar waarheid bijwerkt. Mocht LifeChurch.tv vermoeden dat deze informatie niet waar, inaccuraat, niet actueel of compleet is, dan heeft LifeChurch.tv het recht uw inschrijving en het huidige of toekomstige gebruik van YouVersion te beëindigen of weigeren (geldt ook voor onderdelen van). LifeChurch.tv hecht veel waarde aan de veiligheid en privacy van al zijn gebruikers, in het bijzonder kinderen. Om deze rede, dienen ouders van kinderen ermee in te stemmen dat kinderen tot 13 jaar kennis nemen van het feit dat YouVersion is ontwikkeld voor een breed publiek. Dienovereenkomstig, als voogd van uw kind, is het uw verantwoordelijkheid om te bepalen of YouVersion geschikt is voor uw kind.

 7. YouVersion Privacybeleid
 8. Registratiegegevens en andere informatie over jou is onderhavig aan ons Privacybeleid, te vinden in http://youversion.com/privacy. Je begrijpt dat je door je gebruik van YouVersion toestemming geeft voor het verzamelen en gebruik (zoals beschreven in het Privacybeleid) van deze informatie, inclusief het overbrengen van deze informatie naar de Verenigde Staten en/of andere landen voor opslag, verwerking en gebruik door Lifechurch.tv.

 9. Gebruikersaccount, wachtwoord en beveiliging
 10. Bij het afronden van de registratieprocedure van YouVersion, krijg je een wachtwoord en een accounttoewijzing. Je bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord en het account, en je bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met je wachtwoord of account. Je gaat ermee akkoord dat:
  • je LifeChurch.tv meteen op de hoogte stelt van elk ongewenst gebruik van je wachtwoord of account, of elke andere beveiligingsbreuk, en
  • je ervoor zorgt dat je je afmeldt aan het einde van elke sessie.

 11. Gedrag van het lid
 12. Je begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video, berichten, tags, blog, forumberichten of ander materiaal ("Content"), of het nou openbaar of of privé geplaatst is, onder de volledige verantwoordelijkheid valt van degene tot wie de Content behoort. Dit betekent dat jij en niet LifeChurch.tv volledig verantwoordelijk bent voor alle Content die je uploadt, post, e-mailt, overbrengt of op een andere manier beschikbaar maakt via YouVersion. Hoewel LifeChurch.tv Content in de gaten houdt op YouVersion, kan LifeChurch.tv de accuraatheid, integriteit, kwaliteit of geschiktheid van dergelijke Content niet volledig garanderen. Je begrijpt en stemt ermee in dat door gebruik van YouVersion, je kunt worden blootgesteld aan Content die aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. Je stemt ermee in YouVersion niet te gebruiken voor: het uploaden, posten, e-mailen, overbrengen of op andere wijze beschikbaar maken van Content die illegaal, schadelijk, bedreigend, schofterig, ergerlijk, onrechtmatig, eerrovend, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreekt op iemands privacy, hatelijk, discriminerend of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk is; het schaden van minderjarigen op welke manier dan ook; het uitgeven voor een persoon of entiteit, inclusief een LifeChurch.tv-medewerker, forumleider, gast of host of het op een andere manier onjuist presenteren van je affiliatie met een persoon of entiteit; het vervalsen van headers of op een andere manier manipuleren van kenmerken om de herkomst van de Content doorgegeven door YouVersion te verbergen; het uploaden, posten, e-mailen, of op andere wijze beschikbaar maken van Content waarvan je het recht niet hebt om deze beschikbaar te stellen onder de wet of contractuele of fiduciaire relatie (zoals inside information, eigendoms en vertrouwelijke informatie, geleerd of onderdeel van een werkrelatie of niet-openbaarmakingsovereenkomst); het uploaden, posten, e-mailen, of op andere wijze beschikbaar maken van Content die een patent, merknaam, fabrieksgeheim, copyright of ander eigendomsrecht ("Rechten") van welke partij dan ook overtreedt; het uploaden, posten, e-mailen of op andere wijze beschikbaar maken van elke ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiematerialen, "junk mail," "spam," "kettingbrieven," "piramidespelen" of elke andere vorm van uitnodiging het uploaden, posten, e-mailen, of op andere wijze beschikbaar maken van materiaal dat softwarevirussen of elke andere computercode, bestanden of programma’s bevat, gemaakt om de functionaliteit van de computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te limiteren; het verstoren van de normale stroom van dialogen of op een andere manier te gedragen dan die het vermogen van andere gebruikers om in real-time uitwisselingen te participeren negatief beïnvloeden; het verstoren van YouVersion of servers of netwerken verbonden met YouVersion of het niet gehoorzamen van vereisten, procedures, beleid of verordeningen van netwerken verbonden met YouVersion; het opzettelijk of onopzettelijk overtreden van toegepaste lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, inclusief verordeningen afgekondigd door de U.S. Securities and Exchange Commission, alle regels van alle nationale of andere beurzen, inclusief de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ en elke andere verordening onder de wet; het leveren van materiële steun of middelen (of om de herkomst, locatie, bron, eigendom van materiële steun of middelen te verbergen) aan organisaties die door de regering van de Verenigde Staten als een buitenlandse terroristische organisatie worden gekenmerkt, volgens sectie 219 van de Immigration and Nationality Act; het "stalken" of anderszins ergeren van anderen, en/of het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers om bovenstaande activiteiten uit te voeren. LifeChurch.tv biedt YouVersion aan voor ongecompenseerde, persoonlijk en ontastbare spirituele en/of religieuze voordelen. Je erkent dat LifeChurch.tv Content mag of niet mag screenen maar dat LifeChurch.tv en de ontwerpers het recht zullen hebben (maar niet de verplichting) om naar eigen beoordeling elke Content te screenen, weigeren of te verwijderen die beschikbaar is via YouVersion, om welke reden dan ook. Je erkent, stemt toe en komt overeen dat LifeChurch.tv je accountinformatie en Content beschikbaar mag stellen, bewaren en bekend mag maken als dit volgens de wet nodig is of wanneer zulke openbaarmaking of bewaring noodzakelijk is voor: (a) het naleven van de wet; (b) het ten uitvoer brengen van de GEBRUIKERSVOORWAARDEN; (c) het beantwoorden aan claims dat Content de rechten van derden overtreedt; (d) het beantwoorden aan je verzoeken voor klantenservice; of (e) het beschermen van de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van LifeChurch.tv, de gebruikers en het publiek. Je begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van YouVersion, inclusief uw Content, met zich mee kan brengen (a) overdracht over verschillende netwerken; en (b) aanpassingen om te voldoen aan technische eisen van verbonden netwerken of apparaten.

 13. Speciale waarschuwingen voor internationaal gebruik
 14. You acknowledge that in using YouVersion, you will be causing communications to be sent through LifeChurch.tv's computer networks, portions of which are located throughout the globe. As a result, even communications that seem to be intrastate in nature can result in the transmission of interstate and global communications regardless of where you are physically located at the time of transmission. Accordingly, you acknowledge that use of YouVersion results in interstate and global data transmissions.Recognizing the global nature of the Internet, you agree to comply with all local rules regarding online conduct and acceptable Content. Specifically, you agree to comply with all applicable laws regarding the transmission of technical data exported from the United States or the country in which you reside.

 15. Inhoud die beschikbaar is gesteld voor plaatsing op de dienst
 16. LifeChurch.tv claimt niet het eigendomsrecht voor Inhoud die je indient of beschikbaar stelt voor opname door YouVersion. Echter met betrekking tot Inhoud die je indient of beschikbaar stelt voor opname op openbaar toegankelijke gebieden van YouVersion, geef je LifeChurch.tv de volgende wereldwijde, auteursrechtenvrije en niet-exclusieve rechten, zoals van toepassing op:
  • Inhoud, met betrekking tot het doel van voorzien in en bevorderen van een specifiek YouVersion gebied waartoe de Inhoud was ingediend, geef je vergunning aan YouVersion om zulke informatie te gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, openbaar uitvoeren en openbaar tentoon te stellen. Deze vergunning bestaat alleen voor zolang je ervoor kiest om door te gaan met zulke Inhoud op YouVersion te zetten en zal ophouden op het moment dat jij of LifeChurch.tv zulke Inhoud verwijderd van YouVersion.

  • Inhoud, anders dan foto's, afbeeldingen, audio of video die je ingediend hebt of beschikbaar maakt voor opname op openbaar toegankelijke gebieden van YouVersion, de altijddurende, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare vergunning tot gebruik, distributie, reproductie, wijziging, aanpassing, uitgave, vertaling, openbare uitvoering en openbaar tentoonstellen van zulke Inhoud (geheel of gedeeltelijk) en om zulke Inhoud te incorporeren in andere werken en ander formaat of medium dat nu bekend is of later ontwikkeld wordt.

  • 'Openbaar toegankelijk.' 'Openbaar toegankelijke' gebieden van YouVersion zijn de gebieden die bedoeld zijn om toegankelijk te zijn voor het publiek. Openbaar toegankelijke gebieden van YouVersion omvatten, maar zijn niet beperkt tot, prikborden, blog reacties, gemeenschappelijke gebieden, en forums die open zijn voor zowel leden als bezoekers.

 17. Bijdragen aan LifeChurch.tv
 18. Door het indienen van ideeën, suggesties, documenten en/of voorstellen ('Bijdragen') bij LifeChurch.tv, erken je en stem je ermee in dat:
  • je Bijdragen geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie bevatten;
  • LifeChurch.tv heeft geen enkele verplichting tot vertrouwelijkheid, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Bijdragen;
  • LifeChurch.tv zal het recht hebben om zulke Bijdragen te gebruiken of openbaar te maken (of te kiezen om niet te gebruiken of openbaar te maken) voor enig doel, op enige wijze, in enige media wereldwijd;
  • LifeChurch.tv kan iets vergelijkbaars met de Bijdragen al in overweging of ontwikkeling hebben;
  • je Bijdragen worden automatisch eigendom van LifeChurch.tv zonder enige verplichting; en
  • je hebt geen recht tot enige compensatie of vergoeding van enige soort van LifeChurch.tv onder geen enkele omstandigheid.

 19. Schadeloosstelling en vrijstelling van aansprakelijkheid
 20. Je gaat ermee akkoord om LifeChurch.tv en haar dochterondernemingen, filialen, uitvoerders, agenten, werknemers, partners en licentiehouders te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit de Inhoud die je indient, post, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via YouVersion, het gebruik van YouVersion, je verbinding met YouVersion, je schending van de GEBRUIKSVOORWAARDEN, of de schending van de rechten van een ander. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat LifeChurch.tv en haar dochterondernemingen, filialen, uitvoerders, werknemers, agenten, partners en licentiehouders geen garantie geven dat:
  • YouVersion aan je eisen zal voldoen;
  • YouVersion ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; en
  • de resultaten die verkregen worden door het gebruik van YouVersion nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. In geen geval zal LifeChurch.tv op enige wijze aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van Inhoud ter beschikking gesteld via YouVersion;
  • Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat materiaal gedownload of op andere wijze verkregen door het gebruik van YouVersion, toegang daartoe op eigen discretie en risico is, en je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan je computersysteem of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal;
  • Je begrijpt en bent het er uitdrukkelijk mee eens dat een klein percentage van de gebruikers epileptische aanvallen kunnen ondervinden door blootstelling aan bepaalde lichtpatronen of achtergronden op een computerscherm of tijdens het gebruik van YouVersion, waarvoor LifeChurch.tv niet verantwoordelijk is. Bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot eerder niet ontdekte epileptische symptomen zelfs bij gebruikers die geen voorgeschiedenis van epileptische aanvallen hebben. Als jij, of iemand in je familie, aan epilepsie lijdt, raadpleeg dan je arts vóór gebruik van YouVersion. Stop onmiddellijk met het gebruik van YouVersion en raadpleeg je arts als je een van de volgende symptomen tijdens het gebruik van YouVersion krijgt: duizeligheid, gezichtsstoornissen, oog- of spiertrekkingen, verlies van bewustzijn, desoriëntatie, enige onwillekeurige bewegingen, of stuiptrekkingen.

 21. Geen doorverkoop van diensten
 22. Je stemt ermee in niet te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, te verhandelen, door te verkopen of te exploiteren voor commerciële doeleinden, enig deel van YouVersion (met inbegrip van je LifeChurch.tv-ID), gebruik van YouVersion, of de toegang tot YouVersion.

 23. Algemene praktijken met betrekking tot gebruik en opslag
 24. Je erkent dat LifeChurch.tv kan bepalen, en van tijd tot tijd kan wijzigen, algemene praktijken en beperkingen met betrekking tot het gebruik van YouVersion, met inbegrip van maar niet beperkt tot het maximum aantal dagen dat Inhoud zal worden bewaard door YouVersion. Je gaat ermee akkoord dat LifeChurch.tv geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor de verwijdering of het niet opslaan door YouVersion van enige Inhoud die onderhouden wordt of uitgezonden door YouVersion. Je erkent dat LifeChurch.tv zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken accounts uit te loggen en volledig te verwijderen die inactief zijn geweest voor een langere periode van tijd.

 25. Wijzigingen in diensten
 26. LifeChurch.tv behoudt zich het recht voor op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, YouVersion (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving. Je gaat ermee akkoord dat LifeChurch.tv niet aansprakelijk is jegens jou of derden voor wijzigingen, schorsingen of opheffing van YouVersion.

 27. Beëindiging
 28. Je gaat ermee akkoord dat LifeChurch.tv onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken onmiddellijk je LifeChurch.tv-account en toegang tot YouVersion kan beëindigen op welk moment en om welke reden dan ook, en is niet aansprakelijk naar jou of derden voor de beëindiging van je account of de toegang tot YouVersion.

 29. Transacties met derden
 30. Je erkent dat jouw transacties met enige partijen voldaan of gevonden op of via YouVersion uitsluitend plaatsvinden tussen jou en een dergelijke partij. Je gaat ermee akkoord dat LifeChurch.tv niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard ook ontstaan ​​als gevolg van dergelijke transacties.

 31. Links
 32. YouVersion kan voorzien in, of derden kunnen links naar andere Wereldwijde Websites of bronnen aanbieden. Je erkent en aanvaardt dat LifeChurch.tv daar geen controle over heeft, niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid ervan, en het niet onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, reclame, producten of andere materialen die op of beschikbaar zijn via dergelijke sites of bronnen. Je erkent en aanvaardt dat LifeChurch.tv niet verantwoordelijk is op enigerlei wijze voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op een dergelijke site of bron.

 33. LifeChurch.tv's eigendomsrechten
 34. Je erkent en aanvaardt dat YouVersion eigendom en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, patenten, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door de van toepassing zijnde wet of toegestaan ​​door LifeChurch.tv, ga je ermee akkoord niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken te creëren op basis van YouVersion, geheel of gedeeltelijk.

 35. Beperking van aansprakelijkheid
 36. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat LifeChurch.tv en haar dochterondernemingen, relaties, ambtenaren, werknemers, agenten, partners en licentiehouders niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, bijkomende of typische schade, inclusief, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere ongedefinieerde verliezen (ook niet als LifeChurch.tv op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van:
  • het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van YouVersion;
  • onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens;
  • verklaringen of gedrag van een derde partij op YouVersion, of
  • elke andere zaak in verband met YouVersion.

 37. Geen begunstigden aan derden
 38. Je gaat ermee akkoord dat, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze GEBRUIKSVOORWAARDEN, er geen derde partij begunstigd zal zijn door deze overeenkomst.

 39. Kennisgeving
 40. LifeChurch.tv kan je voorzien van berichten, waaronder die met betrekking tot wijzigingen in deze GEBRUIKERSVOORWAARDEN, met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mail, gewone post, sms, mms, berichten op YouVersion, of andere redelijke manieren nu bekend of hierna ontwikkeld.

 41. Handelsmerkinformatie
 42. De handelsmerken, logo's, dienstmerken, en product- en dienstnamen die verband houden met LifeChurch.tv en de aanverwante bedieningen, zijn handelsmerken van LifeChurch.tv (de 'LifeChurch.tv Marks'). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LifeChurch.tv, ga je ermee akkoord die niet weer te geven of gebruik te maken van de LifeChurch.tv Marks op welke manier dan ook.

 43. Mededelingen en procedure voor het aanspraak maken op auteursrecht of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
 44. LifeChurch.tv respecteert het intellectuele eigendom van anderen. We vragen onze gebruikers hetzelfde te doen, vooral als het om het gebruik van YouVersion gaat. LifeChurch.tv kan, in de juiste omstandigheden en naar eigen goeddunken, gebruikersaccounts van herhaalde overtreders blokkeren of beëindigen. Als je denkt dat je werk is gekopieerd wat geldt als auteursrechtschending, of als het is misbruikt op een andere manier, zend dan asjeblieft de volgende informatie naar: legal@youversion.com:
  • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendom optreedt;

  • Een geschreven beschrijving van het auteursrechtelijk werk, of ander intellectueel eigendom waarvan je denkt dat het misbruikt is;

  • Een geschreven beschrijving van de plek op YouVersion waar het materiaal staat, waarvan je claimt dat deze is misbruikt;

  • Je adres, telefoonnummer, en emailadres (alles wat van toepassing is);

  • Een geschreven statement door jou, dat je goede reden hebt te denken dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn bemiddelaar, of de wet;

  • Een geschreven statement door jou, op straffe van meineed, dat bovenstaande informatie in je Notitie juist is, en dat je de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendom bent, of dat je bent geautoriseerd door de eigenaar daarvan om te handelen. LifeChurch.tv's Bemiddelaar voor de Notitie van auteursrechtclaims, of claims van ander intellectueel eigendom, kan als volgt worden bereikt:
   Door email: LifeChurch.tv c/o - Contract Coordinator
   4600 E. 2nd Street Edmond, OK 73034
   Telefoonnummer: (405) 680 - 5433
   Fax: (405) 844-3002
   Email: legal@youversion.com

Algemene informatie

Volledige overeenkomst. Deze GEBRUIKERSVOORWAARDEN vormen de gehele overeenkomst tussen jou en LifeChurch.tv en bepalen het gebruik van YouVersion en vervangen tevens alle voorgaande overeenkomsten tussen jou en LifeChurch.tv met betrekking tot YouVersion. Je kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende bepalingen en voorwaarden.

Keuze van wetgeving en forum. De GEBRUIKERSVOORWAARDEN en de relatie tussen jou en LifeChurch.tv worden bepaald door de wetten van de staat Oklahoma, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen. Jij en LifeChurch.tv stemmen in met de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het graafschap van Oklahoma County, Oklahoma.

Vrijstelling en afstandneming van voorwaarden. Het falen van LifeChurch.tv om uit te oefenen of af te dwingen enig recht of bepaling van deze GEBRUIKERSVOORWAARDEN doet geen afstand van dit recht of deze bepaling. Indien enige bepaling van deze GEBRUIKERSVOORWAARDEN ongeldig wordt gevonden door een bevoegde rechtbank, dan stemmende partijen ermee in dat de rechtbank moet proberen uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals aangegeven in de bepaling; en de andere bepalingen van deze GEBRUIKERSVOORWAARDEN blijven onverkort van kracht.

Geen recht op overleving en Niet-overdraagbaarheid. Je stemt ermee in dat jouw LifeChurch.tv-account niet overdraagbaar is, en alle rechten op je LifeChurch.tv-ID of de inhoud in jouw account wegvallen als je overlijdt. Na ontvangst van een kopie van een overlijdensakte, kan LifeChurch.tv je account opzeggen en permanent daarmee alle inhoud verwijderen.

Statuut van beperkingen. Je begrijpt en stemt ermee in dat onafhankelijk van enige wet of verordening van het tegendeel, elke claim of rechtszaak die voortvloeit uit of verband houdende met het gebruik van YouVersion of deze GEBRUIKERSVOORWAARDEN moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat deze claim of actie is ontstaan ​​of anders voorgoed wordt uitgesloten.

De deeltitels binnen deze GEBRUIKERSVOORWAARDEN zijn voor de duidelijkheid en hebben geen wettelijke of contractuele invloed.