God dienen in een vijandige omgeving. Het voorbeeld van Daniël en zijn vrienden

Overdenking

God is de echte koning


Koning Nebukadnezars droom gaat over een standbeeld dat symbool staat voor toekomstige koninkrijken die over de aarde zullen heersen. De droom toont ook Gods koninkrijk dat uiteindelijk zal overwinnen en alle menselijke koninkrijken ten einde zal brengen. Daniël draait er niet omheen: hoe machtig koning Nebukadnezar ook is en hoe glorieus zijn koninkrijk ook is, alleen “de God van de hemel” heeft absolute heerschappij over de hele aarde. Dat is een les die koning Nebukadnezar zal moeten leren, onder andere door dromen.


Daniël erkent de positie van de koning. Hij spreekt hem respectvol aan: “U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles” (Daniël 2:37-38, HSV). Daniël benadrukt echter ook dat Nebukadnezar “slechts” een mens is die zijn bevoorrechte positie aan God te danken heeft. Daniël dient de koning met zijn gaven, maar zijn leven is toegewijd aan de Heere, Die echt de “God der goden en de Heere der koningen” is.


Geloof jij dat God alles in Zijn handen heeft, ook de wereldpolitiek?