God dienen in een vijandige omgeving. Het voorbeeld van Daniël en zijn vrienden

Overdenking

Alleen de echte God dienen


Koning Nebukadnezar heeft een enorm gouden standbeeld laten maken en heeft al zijn ambtenaren opgedragen naar de inwijding te komen. Hij heeft ook veel musici uitgenodigd en als de muziek gaat spelen moet iedereen “neervallen en het gouden beeld aanbidden”. Om duidelijk te maken dat dit een serieuze zaak is, voegt de koning er nog een bedreiging aan toe: als iemand het beeld niet aanbidt, zal hij onmiddellijk in een brandende oven gegooid worden. Natuurlijk durft niemand nu het gebod van de koning te negeren!


Maar dan vertellen een paar mensen aan de koning dat Sadrach, Mesach en Abed-Nego het gouden beeld niet aanbidden. De koning is woedend en dreigt deze mannen nogmaals dat ze in de vurige oven gegooid zullen worden als ze niet gehoorzamen. Hun antwoord is opvallend: “Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden” (Daniel 3: 17-18, HSV). Ze geven niet toe aan de druk omdat ze vastbesloten zijn om God te dienen in plaats van een afgod. Ze vertrouwen erop dat God hen kan redden, maar zijn ook bereid om te sterven voor hun geloof als dat Gods wil voor hen is.


Hebreeën 11 somt nog meer ‘geloofshelden’ op. Sommigen van hen ontvingen wonderlijke kracht of werden op wonderbaarlijke manieren verlost; anderen werden bruut vermoord “opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden”. Een ‘geloofsheld’ zijn gaat niet over het doen van bovennatuurlijke dingen, maar over trouw zijn tot in de dood, wetend dat onze fysieke dood niet het einde is. Als je een ‘geloofsheld’ bent resulteert dat hier op aarde niet altijd in spectaculaire verhalen, maar het zal ons zeker voor eeuwig in Gods vreugdevolle nabijheid brengen.


Deze gelovigen gaven hun geloof niet op. Wat zou jij doen?