God dienen in een vijandige omgeving. Het voorbeeld van Daniël en zijn vrienden

Overdenking

Gods kinderen zijn veilig bij Hem


De laatste hoofdstukken van het boek Daniël bevatten visioenen over de toekomst. God liet aan Daniël zien wat er in latere tijden met zijn volk zou gebeuren, hoe gewelddadige koningen en rijken zouden komen en gaan, hoe regeringsleiders in opstand zouden komen tegen God en veel mensen zouden vernietigen… De visioenen gaan over verschrikkelijke beesten die slechte koningen voorstellen, over oorlogen en moeilijke tijden.


Toen Daniël dit alles zag, was hij verbijsterd. Hij schrijft zelfs: “Ik, Daniël, kon niet meer en was enige dagen ziek” (Daniël 8:27, HSV). En bij een andere gelegenheid zegt hij: “Mijn Heere, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer overheb” (Daniël 10:16, HSV).


Maar God liet Daniël niet alleen in zijn verbijstering. In het laatste visioen dat voor ons is opgeschreven, zegt Hij tegen Daniël: “ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen” (Daniel 12:13, HSV). De mensheid zal een heleboel strijd en onrust doormaken, maar de uiteindelijke afloop is zeker. God zal Zijn kinderen opwekken tot het eeuwige leven, en hen voor eeuwig laten stralen als heldere sterren. Hun toekomst is veilig in Zijn handen.


Daniëls leven als knecht van God in een vijandige wereld was turbulent. Hij heeft haat en jaloezie ervaren, maar ook Gods reddende macht. De Heere heeft hem speciaal inzicht in de toekomst gegeven. Maar aan het eind van zijn leven kon Daniël in vrede sterven en vertrouwen dat God alles goed zal maken.


Kan jij ook in vrede sterven?
Ben je ook geïnteresseerd in Bijbelcursussen, achtergrondartikelen of antwoorden op allerlei vragen rondom het Christelijk geloof? Kijk dan eens op onze website www.bijbelwoord.nl