Licht en Duisternis

Licht en Duisternis

14 dagen

Meteen in het eerste hoofdstuk van de Bijbel lezen we hoe God het licht schiep. En verderop in de Bijbel wordt licht vaak gebruikt als metafoor voor Gods domein, in tegenstelling tot het domein van zonde en dood. Jezus noemt Zichzelf “het Licht van de wereld”. Licht en duisternis hebben dus een belangrijke plaats in de Bijbel. Dit leesplan behandelt een selectie van verzen over dit onderwerp.

Uitgever

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.globalrize.nl

Over deze uitgever