God dienen in een vijandige omgeving. Het voorbeeld van Daniël en zijn vrienden

Overdenking

Eerlijk zijn over een onplezierige boodschap


Koning Nebukadnezar had weer gedroomd, en opnieuw kon niemand de droom verklaren behalve Daniël. Of misschien hadden de andere wijze mannen wel een idee, maar durfden ze niets te zeggen…? Zelfs Daniël was “een ogenblik verbijsterd”. Zijn gedachten verschrikten hem toen hij zich realiseerde wat de droom betekende. Maar niettemin vertelde hij de koning wat God zou gaan doen: de koning zou als een boom worden ‘omgehakt’, hij zou zijn verstand kwijtraken en zeven jaar lang leven als de dieren van het veld.


Dat was geen prettige boodschap om iemand te vertellen, laat staan om daar een koning mee te confronteren! Maar Daniël was volstrekt eerlijk en adviseerde koning Nebukadnezar dringend: “Breek met uw zonden door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn”. De koning nam zijn advies echter niet ter harte en twaalf maanden later kwam de droom uit.


De koning werd uit de mensenwereld verstoten en at gras als een rund, zijn lichaam werd nat van de dauw en zijn haar en nagels groeiden lang als die van beesten, tot hij uiteindelijk God erkende en verheerlijkte.


Het is niet gemakkelijk om eerlijk te zijn over slecht nieuws. Het is zelfs verschrikkelijk moeilijk om eerlijk te zijn over de rampzalige toekomst die mensen te wachten staat als ze zich niet vernederen voor God. Durf jij mensen te vertellen dat ze de eeuwigheid in de hel zullen moeten doorbrengen als ze Jezus Christus niet aanvaarden als hun Heere en Zaligmaker?