God dienen in een vijandige omgeving. Het voorbeeld van Daniël en zijn vrienden

Overdenking

Daniëls reactie op een gevaarlijke situatie


Het leven van Daniël en zijn vrienden is in gevaar. Koning Nebukadnezar heeft gedroomd en nu wil hij dat zijn magiërs en wijzen hem zowel de droom als de uitleg ervan vertellen. De wijzen zijn wanhopig over het verzoek van de koning: “Er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magiër, bezweerder of Chaldeeër dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt, is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen hebben” (Daniel 2: 10-11, HSV). Maar de koning is woedend over hun onvermogen om hem zijn droom te vertellen en geeft bevel dat ze allemaal gedood moeten worden.


Omdat ook Daniël en zijn vrienden tot de “wijze mannen” gerekend worden, zijn ook zij in levensgevaar. Daniël vraagt om uitstel van executie en om een kans om de vraag van de koning te beantwoorden. Maar hij weet dat hij dat niet zelf kan. Zijn belangrijkste ‘strategie’ is daarom dat hij zijn vrienden informeert en dat ze allemaal in gebed gaan. Alleen God kan helpen in zulke situaties! David bad in een net zo gevaarlijke situatie:


“HEERE, mijn God, tot U neem ik de toevlucht,

verlos mij van al mijn vervolgers en red mij.

Anders verscheuren zij mijn ziel als een leeuw,

slepen zij mij weg, terwijl er niemand is die redt.” (Psalm 7:2-3, HSV)


Als jij in gevaar bent, of moeilijkheden hebt die je niet zelf kunt oplossen, wat doe jij dan?