God dienen in een vijandige omgeving. Het voorbeeld van Daniël en zijn vrienden

Overdenking

Pal staan voor je waarden


In de Oudtestamentische wetten had God de Israëlieten verboden om bepaalde voedingsmiddelen te eten. Bovendien mochten de Israëlieten geen voedsel eten dat eerst aan afgoden geofferd was. Deze twee wetten hebben wellicht een rol gespeeld in Daniëls besluit om zichzelf “niet te besmetten met de gerechten van de koning”.


Wat zijn redenen ook precies waren om het voorgeschreven voedsel en de voorgeschreven wijn te weigeren, hij was ervan overtuigd dat dit voedsel hem zou “besmetten”. Dat was een gewetenszaak, daarom durfde hij toestemming te vragen om alleen plantaardig voedsel te eten en alleen water te drinken. Aanvankelijk waren de verantwoordelijke ambtenaren aarzelend omdat ze bang waren dat Daniël en zijn vrienden er door dit dieet minder gezond uit zouden gaan zien dan de anderen. Maar ze besloten het een kans te geven en “aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jongemannen die van de gerechten van de koning aten” (Daniel 1:15, HSV).


Daniël had de moed om pal te staan voor zijn waarden. Dat was riskant; zelfs het hoofd van de hovelingen was bang dat hij zich de woede van de koning op de hals zou halen als de Israëlitische jongens minder gezond zouden zijn dan de anderen doordat hij de koninklijke voedselvoorschriften had genegeerd. Maar God zegende hen met buitengewone gezondheid. Vanaf toen mochten Daniël en zijn vrienden alleen plantaardig voedsel eten en konden ze “onbesmet” blijven.


Ben jij weleens in een situatie geweest waar je pal moest staan voor je waarden?