God dienen in een vijandige omgeving. Het voorbeeld van Daniël en zijn vrienden

Overdenking

Wat zegt een naam?


Daniël 1:6 vertelt ons de namen van de vier jongemannen die een sleutelrol spelen in dit Bijbelboek: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Maar we lezen ook meteen dat ze nieuwe namen krijgen zodra ze in Babel aankomen. Waarom is dat zo?


Voor veel mensen, en zeker voor Oudtestamentische Joden, zijn namen een belangrijk deel van hun identiteit. Vaak werden namen generaties lang doorgegeven binnen de familie, en vormden zo een verbinding met iemands voorgeslacht. Bovendien hadden Joodse namen een betekenis. Daniël betekent ‘God is Rechter’, Hananja betekent ‘de Heere is genadig’, Misaël betekent ‘Wie is als God?’ en Azarja betekent ‘de Heere heeft geholpen’. Dus elke keer als deze jongens bij hun naam geroepen werden, werden ze herinnerd aan hun God! En dat was precies wat de Babyloniërs wilden voorkomen…


Sommige mensen nemen een nieuwe naam aan als ze tot geloof komen, om uit te drukken dat ze een nieuwe identiteit gevonden hebben in Christus. Hun nieuwe naam kan een getuigenis zijn richting mensen om hen heen en ook een ‘geheugensteuntje’ voor henzelf dat ze niet langer bij ‘de wereld’ horen, maar bij Jezus.


Jezus belooft dat Hij een nieuwe naam zal geven aan alle gelovigen die volharden tot het einde: “Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt” (Openbaring 2:17, HSV). Deze nieuwe naam krijgen ze dus als hun transformatie van ‘zondig mens op aarde’ naar ‘zondeloos en verlost mens die eeuwig leeft in Gods aanwezigheid’ voltooid is. Dan zullen ze voor 100% aan Hem toegewijd zijn en zal zelfs Zijn Naam op hen geschreven zijn (zie het tekstgedeelte uit Openbaring 3).


Weet jij wat jouw naam betekent? Heeft die een speciale waarde voor jou?