ترجمه‌های کتاب‌مقدس

کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر

Farsi (Persian)

بیبلیکا، انجمن بین‌المللی کتاب‌مقدس، کلام خدا را به وسیلۀ ترجمه و انتشار کتاب‌مقدّس در اختیار مردم آفریقا، آسیای شرقی، اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه، آمریکای شمالی، و آسیای جنوبی قرار می‌دهد. بیبلیکا با خدمت جهانی خود مردم را با کلام خدا آشنا می‌کند تا زندگی آنان توسط ایجاد رابطه با عیسی مسیح دگرگون شود.


Biblica, Inc.

PCB ناشر

بیشتر بخوانید

نسخه های دیگر توسط Biblica, Inc.

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید