یوورژن: محبوبترین برنامۀ کتاب‌مقدس در دنیا!

كتاب‌مقدس

برای‌

کودکان

باغ عدن‌

به فرزندانتان کمک کنید عاشق کلام خدا شوند.

/_next/static/media/coming-bg.175ea6be.pngبطور رایگان دانلود کنید!

قابل دسترسی در «فروشگاه برنامه»قابل دسترسی در «فروشگاه برنامه»قابل دسترسی در «فروشگاه برنامه»

ارتباط با کتاب‌مقدس آن را برای شما زنده می‌کند.

باغ عدن‌اولین کریسمس‌یوسف، مریم و عیسای کوچک در آخورفرشته‌ها بر چوپانان ظاهر می‌شوند تا خبر تولد مسیح را به آنها بدهند

یک تجربۀ کتاب‌مقدسی رایگان برای کودکان

کتاب‌داستان انیمیشنی برای گوشیهای هوشمند و تَبلِت‌ها

نقاشیهای رنگارنگ با تصاویر متحرک لمسی

بازیها و فعالیتها به کودکان کمک می‌کنند تا آنچه را که می‌آموزند، به خاطر بسپارند

رهیابی آسان برای کودکان

یوورژن: محبوبترین برنامۀ کتاب‌مقدس در دنیا!یوورژن: محبوبترین برنامۀ کتاب‌مقدس در دنیا!

با همکاری

وان هوْپ: مطالب بسیار آموزندۀ کتاب‌مقدسی برای کودکان