بیایید با هم کتاب مقدس را بخوانیم (ماه فروردین)

بیایید با هم کتاب مقدس را بخوانیم (ماه فروردین)

٣٠روز

قسمت چهارم از یک سری ۱۲ قسمتی. این برنامه، گروه را طی ۳۶۵ روز در مطالعۀ کل کتاب‌مقدس هدایت می‌کند. هر ماه، در آغاز مطالعۀ قسمت‌های جدید، دیگران را نیز برای مطالعه دعوت کنید. این سری با فایل صوتی کتاب‌مقدس که کمتر از ۲۰ دقیقه در روز طول می‌کشد، بسیار کارآمد است. هر بخش شامل فصل‌هایی است از عهدعتیق و عهدجدید همراه با مزامیر که در همۀ بخش‌ها درج شده است. قسمت چهارم شامل کتاب‌های متی و ایوب است.

ناشر

از گروه Life.Church متشکریم که این برنامۀ مطالعه را برای خوانندگان فراهم ساختند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.life.church دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 50000 تکمیل