بیایید با هم کتاب‌مقدس را بخوانیم (ماه آذر)

۳۱ روز

قسمت ۱۲از یک سری ۱۲ قسمتی. این برنامه، گروه را طی ۳۶۵ روز در مطالعۀ کل کتاب‌مقدس هدایت می‌کند. هر ماه، در آغاز مطالعۀ قسمت‌های جدید، دیگران را نیز برای مطالعه دعوت کنید. این سری با فایل صوتی کتاب‌مقدس که کمتر از ۲۰ دقیقه در روز طول می‌کشد، بسیار کارآمد است. هر بخش شامل فصل‌هایی است از عهدعتیق و عهدجدید همراه با مزامیر که در همۀ بخش‌ها درج شده است. قسمت ۱۲ شامل کتاب‌های اشعیا، میکا، اول و دوم پطرس، اول، دوم، و سوم یوحنا و یهودا است.

ناشر

از گروه LifeChurch.tv متشکریم که این برنامۀ مطالعه را برای خوانندگان فراهم ساختند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.lifechurch.tv دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 25000 تکمیل