بیایید با هم کتاب‌مقدس را بخوانیم (ماه مرداد)

۳۱ روز

قسمت ۸ از یک سری ۱۲ قسمتی. این برنامه، گروه را طی ۳۶۵ روز در مطالعۀ کل کتاب‌مقدس هدایت می‌کند. هر ماه، در آغاز مطالعۀ قسمت‌های جدید، دیگران را نیز برای مطالعه دعوت کنید. این سری با فایل صوتی کتاب‌مقدس که کمتر از ۲۰ دقیقه در روز طول می‌کشد، بسیار کارآمد است. هر بخش شامل فصل‌هایی است از عهدعتیق و عهدجدید همراه با مزامیر که در همۀ بخش‌ها درج شده است. قسمت ۸ شامل کتاب‌های اول و دوم تواریخ، اول و دوم تسالونیکیان و عزرا است.

ناشر

از گروه Life.Church متشکریم که این برنامۀ مطالعه را برای خوانندگان فراهم ساختند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.life.church دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 25000 تکمیل