بیایید با هم کتاب‌مقدس را بخوانیم (ماه اردیبهشت)

۳۱ روز

قسمت ۵ از یک سری ۱۲ قسمتی، این برنامه به خوانندگان آن کمک می‌کند تا در عرض ۳۶۵ روز تمام کتاب مقدس را مطالعه کنند. هر ماه برای قسمت های جدید دیگران را برای پیوستن دعوت کنید. این قسمت ها با فایل صوتی کتاب مقدس که کمتر از ۲۰ دقیقه در روز می باشند,به خوبی کار خواهد کرد. هر بخش شامل فصل‌هایی از عهد عتیق و عهد جدید همراه با مزامیر که در هر بخش قرار دارد، می باشد. قسمت ۵ حاوی کتاب های اول و دوم قرنتیان، تثنیه و یوشع می باشد.

ناشر

از گروه LifeChurch.tv متشکریم که این برنامۀ مطالعه را برای خوانندگان فراهم ساختند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.lifechurch.tv دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 50000 تکمیل