بذرهای بهار: سفر ۴۰ روزۀ یک زن

۴۰ روز

کتاب‌مقدس برای توضیح دادن کار خدا در ما اغلب از فصل‌ها استفاده می‌کند. این متن نیایشی ۴۰ روزۀ مخصوص بانوان که حاصل کار سازمان Thistlebend است، از باغ به‌عنوان استعاره‌ای برای رشد در مسیح بهره می‌گیرد. شما هر روز، یک «بذر حقیقت/راستی» (قسمتی از کتاب‌مقدس)، دستورالعملهایی دربارۀ چگونه «کاشتن بذر» (اندیشیدن و تعمّق در مورد آن) و «آبیاری بذر» (به‌کار بستن آن) دریافت خواهید کرد. پس، خوشحال باشید! خداوند باغ زیبایی از فضایل خود را در قلبتان ایجاد خواهد کرد که لبریز از پُری وی خواهد بود. این برنامه، برای مادران پرمشغله، زنان مجرّد و دختران دانشجو بسیار مطلوب است.

ناشر

قبلاً از سازمان تیسِلبِنْد و خانم لوری اِیْکر، نویسندۀ مطالب، به‌خاطر فراهم کردن این برنامۀ مطالعه متشکریم. جهت [کسب] اطلاعات بیشتر، لطفاً از این وب‌سایت دیدن فرمایید: www.thistlebendcottage.org

دربارۀ ناشر

بیشتر از 100000 تکمیل