شور و اشتیاق روحانی را در ازدواج خود بدمید

٧روز

در مطلبی برگرفته از کتاب‌ جدید گَری توماس با عنوان «عشقی مادام‌العمر»، نویسنده راجع به اهداف جاودانۀ ازدواج صحبت می‌کند. پس، بیایید و راهکارهایی بیاموزید که ازدواجتان را رابطه‌ای الهام‌بخش خواهند ساخت، و بدین‌وسیله، حیات روحانی را به دیگران نیز انتقال دهید.

ناشر

با تشکر از سازمان انتشاری دیوید سی کوک بابت تهیۀ این برنامۀ مطالعه. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از این وب‌سایت دیدن فرمایید: http://www.dccpromo.com/a_lifelong_love/

دربارۀ ناشر

بیشتر از 500000 تکمیل