۶۰ روز مطالعه

۶۰ روز

برنامۀ شصت روزه‌ای که به شما در آغاز (یا شروع مجدد) رابطه با عیسی کمک می‌کند. در این برنامه، هر روز سه کار انجام خواهید داد: با عیسی در اناجیل ملاقات می‌کنید، در رسالات می‌خوانید که چطور پیروان عیسی طبق پیغام وی زندگی کردند و از طریق دعا به او نزدیکتر شدند.

ناشر

از Trinity New Life Church به‌خاطر فراهم ساختن این برنامۀ مطالعه تشکر می‌کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.trinitynewlife.com دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 75000 تکمیل