هر روز صبح از خداوند بشنوید

١٤روز

در جهان امروز زندگی ما با شلوغی ها و سر ‌‌صداهای بسیاری احاطه شده است. ما در صداها ی اطرافمان- فرزندان، دوستان، همسر، و حتی خودمان - غرق شده ایم . و این شلوغی ها حواسمان را به خود آنقدر جلب می‌کنند که به زودی فراموش می کنیم چگونه به مهم ترین صدا و بالاتر از همه این صداها گوش فرا دهیم - صدای خداوند. این یادداشت صمیمانه کوتاه و قدرتمند تنها یک یادآوری است برای الهام بخش و کمک کردن به شما برای ایجاد زمان برای خداوند و قراردادن اراده او در اولویت زندگیتان است، برای خداوند با شور و اشتیاق و عشق روزانه وقت بگذارید و پاسخ های دعاهایتان را که خداوند دریافت می‌کنند را درک کنید و همزمان با گذراندن وقت های خصوصی با خداوند سعی کنید روی ارتباطاتتان با یکدیگر برای بهبودی آن تمرکز کنید. روز خود را با کسی آغاز کنید که نه تنها شما را بیشتر از آنچه که می توانید تصور کنید دوست دارد، بلکه پاسخ تمام سؤال هایتان را که همیشه خواهان آن بودید را خواهد داشت!

ناشر

از سازمان جویس مایِر برای فراهم ساختن این برنامۀ مطالعه متشکریم. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً از وب‌سایت www.joycemeyer.org دیدن کنید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل