اول يوحنا 1:7

اول يوحنا 1:7 PCB

اما اگر ما نيز مانند مسيح در نور حضور خدا زندگی می‌كنيم، آنگاه با يكديگر رابطه‌ای نزديک داريم و خون عيسی، فرزند خدا، ما را از هر گناه پاک می‌سازد.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

اول يوحنا 1:7

به اشتراک گذاشتن

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با اول يوحنا 1:7

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.