نور، آرامی و امید برای کریسمس شما

نور، آرامی و امید برای کریسمس شما

25روز

ایام قبل از کریسمس، با انتظار و تمهیدات و جشن همراه است - برای اشاره به این روزها از کلمهٔ advent استفاده می‌کنند که در واقع ریشهٔ لاتین دارد و به معنای «آمدن» یا «خواهد آمد» است. مسیح همچون کودکی آمد و به هر دلی که از او دعوت به عمل می‌آورد، وارد می‌شود و باز خواهد آمد تا شما را به منزلگاهِ حقیقی‌تان برساند. دورهٔ ۲۵ روزهٔ ایام کریسمسِ ما، شامل دعا بر اساس آیات کتاب‌مقدس است و بر نور، آرامی (صلح) و امید، تمرکز دارد. دل خود را در حینی که برای جشن کریسمس آماده می‌شوید، برای عیسی نیز آماده سازید!

از Enduring Word برای ارائه این طرح تشکر می کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: https://farsi.enduringword.com/

دربارۀ ناشر

برنامه‌های مطالعۀ مربوطه

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید