Elíša: Příběh neuvěřitelné víry

Zamyšlení
Ve 2. Královské 2:19-22 vidíme první z mnoha zázraků, které Eliáš vykonal. Jeho prvním zázrakem bylo vyčištění špatné vody v Jerichu. Bůh si použil Elíšu jako posla své lásky, aby pomohl ostatním s jejich potřebami. Bůh si stejně jako Elíšu může k pomoci potřebným používat i nás. Zkuste dnes strávit nějaký čas přemýšlením o tom, komu byste mohli pomoci, a jaké kroky byste pro splnění jejich potřeb mohli podniknout. Kdo z vašeho okolí potřebuje pomoc a s čím mu můžete pomoci? Co uděláte pro to, abyste mu pomohli?