Elíša: Příběh neuvěřitelné víry

Zamyšlení
Ve 2. knize Královské 2:1- 18 vidíme, že Elíšova oddanost Bohu byla vytrvalá a urputná. Předtím, než byl Eliáš vzat do nebe, jej Bůh povolal, aby šel do Bethelu. Eliáš řekl Elíšovi, aby tam s ním nešel a zůstal na místě. Elíša ale byl Bohu tak oddaný, že Eliášův požadavek odmítl a šel s ním až do Bethelu. Toto ale nebyla jen jednorázová událost - Elíša pak sloužil Bohu až do dne, kdy zemřel. Byl živoucí definicí toho, co znamená být naplno oddaný Bohu. Jak jste na tom s oddaností Bohu vy? Jste mu oddáni plně a vždy, nebo jen tehdy, kdy se vám to hodí?