Elíša: Příběh neuvěřitelné víry

Zamyšlení
Ve 3. kapitole 2. knihy Královské najdeme fascinující příběh o tom, jak králové Izraele, Judska a Edómu spojili své síly a vytáhli do války, kterou mohli velmi snadno vyhrát. Věci ale nešly tak, jak si je naplánovaly, a tak si šli pro radu k Elíšovi. Odpověď, kterou jim Elíša dal, ale nebyla přesně to co si představovali. Elíša jim (v překladu King James Version) řekl, aby šli a vykopali příkopy, které Bůh naplní vodou a napojí tak jejich vojáky i dobytek. Pokud to udělají, dá jim Bůh Moábce do rukou. Králům se Elíšův požadavek mohl zdát trochu zvláštní - věřili, ale Božímu zaslíbení a udělali to, co jim řekl. ⏎ Celý tento příběh je o víře. Jen Bůh může seslat vodu, chce ale, abychom vykopali příkopy. Pokud ve svém životě chcete mít dostatek vody, vykopejte příkop. Opravdová víra funguje a uskutečňuje velké věci, musíme ale být ochotni začít s málem. Velikost vaší vize pro Boha nikdy není zastrašující. Mnoho lidí nevěří dostatečně velkým věcem. Ještě více jich ale není ochotno začít s málem. Jak vykopat příkop? Stačí vzít malou "lopatu" a začít s ní kopat. Nemůžete očekávat, že vám Bůh dá velké věci, pokud nejste ochotni začít s málem. Věřte ve velké věci. Začněte s málem. Nechte svou víru pracovat a kopejte příkopy. Jaká je vaše velká vize, k jejímuž uskutečnění potřebujete Boží pomoc? Jaké malé příkopy můžete právě nyní začít kopat , aby se z vaší vize mohla stát realita?