Zápas a triumf: Kdo jsem v Božích očích

Den 11 z 11 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Jsem vítěz


"V tom všem ale skvěle vítězíme skrze toho, který nás miluje!" (Římanům 8:37)


Představ si zápas, u kterého víš, že vyhrajete – nejen proto, že byste měli dobrou hru nebo výborně zahráli, ale proto, že by konečný výsledek byl naprosto a drtivě ve váš prospěch.


Při oblékání dresu, zavazování bot a rozcvičování bys prostě věděl, že bez ohledu na to, jak silná se zdá konkurence, odejdeš jako vítěz.


Choval by ses ke svým spoluhráčům jinak? Byl bys k nim laskavější, když by udělali chybu? Jak bys odpovídal na trenérovo opravování a pokyny? Zabýval by ses nadávkami protihráčů, kdybys věděl, že stejně odejdete jako vítězové?


Představ si jistotu, kterou bys pociťoval při pomyšlení, že hra je vyhrána předem!


Příteli, tohle je způsob uvažování, který bychom měli mít v životě jako Kristovi následovníci. Ježíš už boj vybojoval a vyhrál válku proti hříchu a smrti. V něm máme jisté vítězství – bez ohledu na pochybnosti, které se nám vkrádají do mysli, nebo na to, co říkají ostatní, máme vítězství v Ježíši.


Nemůžeme být přemoženi selháními, hanbou nebo lží, protože díky Ježíši, vítěznému králi, jsme už vítězi.


Aplikace: Zamysli se nad svým způsobem uvažování, když jdeš trénovat nebo soutěžit. Jdeš tam s důvěrou, nebo strachem a obavami? Co můžeš udělat, aby sis připomněl svoje konečné vítězství, které ti dává Kristus?