Zápas a triumf: Kdo jsem v Božích očích

Zamyšlení

Jsem dokonale milovaný


"Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí!" (Efezským 2:4-5)


Každý tě miluje, když zrovna boduješ, vyhráváš závod nebo máš sezónu zakončenou titulem. Když se ale netrefíš, uděláš chybu nebo prohraješ, vypadá to úplně jinak. Lidé milují vítěze, protože doufají, že získají nějaký podíl na jejich slávě. 


Skutečná velikost lásky se ale pozná, když je dávána bez očekávání, že ji ten druhý oplatí. Někdo, kdo je mrtvý, nemá nic, co by mohl dát. Bůh nás miloval, když jsme byli mrtví.


Lásku je také možné měřit podle toho, kolik stála. Ježíšova láska k nám ho stála všechno. Stála ho víc než ztrátu pověsti, oddanost přátel, nebo dokonce jeho vlastní život. Ježíš vytrpěl i ztrátu dokonalého vztahu se svým milovaným Otcem. Kvůli své dokonalé lásce k nám snášel mučení, bolest, utrpení, potupu, hanbu, odloučení a odcizení. Tím vším byl zdrcený kvůli nám.  • Vytrpěl smrt, proto můžeme mít život.

  • Vytrpěl hanbu, proto můžeme prožívat pocty.

  • Vytrpěl utrpení, proto můžeme získat svobodu.

  • Vytrpěl odcizení, proto se my můžeme přiblížit.

  • Vytrpěl odloučení, abychom nikdy nebyli sami.


Lidé projevují lásku například činy, kterými druhým slouží, dáváním dárků, ujišťujícími slovy nebo kvalitním společně stráveným časem. Ježíš vykonal ten největší možný skutek služby svou smrtí na kříži. Dal nám ten nejlepší možný dar, když nám dal sám sebe. Dal nám ta nejlepší ujišťující slova prostřednictvím svého slova – Bible. Dává nám společně strávený čas prostřednictvím zaslíbení, že bude žít v nás a nikdy nás neopustí.


Aplikace: Protože Ježíš dokázal, že nás dokonale miluje, už nikdy se nemusíme bát. Nikdy po nás nebude žádat víc, než kolik nám toho už dal. Jelikož nás Ježíš tak dokonale miluje, můžeme svobodně dávat lásku ostatním.