Zápas a triumf: Kdo jsem v Božích očích

Zamyšlení

Jsem svobodný


"Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda." 2. Korintským 3:17


Atleti zažívají hodně tlaků. Některé mohou vycházet z očekávání od ostatních, některé z našich vlastních.


Když jsem vyrůstal, můj táta stále sportoval a můj bratr byl vynikající atlet. Byl jsem přesvědčený, že když jsou dobří atleti, já také musím být dobrý atlet, abych dělal čest jménu naší rodiny. Nikdy mi to nebylo řečeno, ale očekával jsem to sám od sebe.  


Představ si všechna očekávání ve svém životě jako řetěz: Můj bratr je dobrý atlet, takže já musím být dobrý atlet. Minulý rok jsem tyto závody vyhrál a očekávám, že je vyhraju i tento rok. Mám stipendium nebo jsem sponzorován, a pokud se mi nebude dařit tuto sezónu, mohu stipendium nebo sponzora ztratit.


Každé očekávání je řetěz přehozený přes tvoje ramena.


Jak můžeš závodit podle svých nejlepších možností, když tě zatěžuje řetěz očekávání?


Pro následovníky Krista tento tlak nemizí, ale můžeme žít bez jeho zatěžující váhy. Když přijmeme Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, dostáváme Ducha svatého, a jak je řečeno v 2. Korintským 3:17, přináší nám svobodu.


Když se na něho každodenně spoléháme, pomůže nám osvobodit se od těchto řetězů a umožní nám, abychom soutěžili tak, jak to bude odpovídat našemu plnému potenciálu.


Můžeme však být natolik zvyklí žít v zajetí těchto tlaků, že i když jsme od nich osvobozeni, budeme ze zvyku žít jako v pasti. Jan 16:13 nám říká, že Duch svatý nás povede k pravdě, kterou můžeme najít v Bibli.


Čím víc se soustředíme na pravdu a na to, kdo je Bůh, tím méně se budeme soustředit na své okolnosti. To sníží váhu tlaků, se kterými se setkáme.


Aplikace: Jakým tlakům čelíš dnes? Požádej Ducha svatého, aby ti pomohl osvobodit se od těchto řetězů, abys mohl svobodně soutěžit.