Zápas a triumf: Kdo jsem v Božích očích

Zamyšlení

Jsem vnímán jako dokonalý


"Neboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti." (Židům 10:14)


Derek Jeter, spojka baseballového týmu Yankee v letech 1995 až 2014, prohlásil: "Možná se najdou lidé, kteří jsou talentovanější než ty, ale neexistuje žádná výmluva pro to, aby kdokoli makal víc než ty – a tomu já věřím."


V životě i ve sportu musíme směřovat k dokonalosti, avšak nikdy jí nedosáhneme. Dokonce i ti nejtalentovanější a největší dříči nikdy nedosáhnou dokonalosti. Dokážou zajít daleko, ale nikdy jí nedosáhnou.


Můžeme ve svém sportu tvrdě dřít, ale pokaždé budeme nedostateční, když se srovnáme s ostatními nebo s měřítky, která pro nás stanovili ostatní nebo jsme si je stanovili sami. Ve sportu se však přesto potřebujeme snažit o dosažení dokonalosti, abychom mohli jako sportovci vynikat.


Občas se nám tohle uvažování přenese i do jiné oblasti života a my začínáme věřit tomu, že se musíme snažit, abychom se dostali do nebe. Problém je ale v tom, že Bůh řekl, že když se chceme dostat do nebe, musíme být dokonalí. Z toho plyne, že se tam nikdy nedokážeme dostat jen vlastní snahou.


Právě proto pro nás Bůh udělal to, co pro nás udělal. Jeho působením se stáváme dokonalí, když přijmeme Ježíšovu oběť na kříži. Vzhledem k tomu, že on jediný je dokonalý, může nás jedině on přivést k dokonalosti.


Když uvěříme v Ježíše jako svého Pána a Zachránce, stáváme se v Božích očích dokonalými. Nemusíme se snažit sami, stačí mu důvěřovat. Úžasné na tom je, že dokonce i naše schopnost mu důvěřovat – naše víra – pochází od něho. Všechno už za nás udělal sám.


Jak rosteme ve víře, Bůh nás přetváří a stále více se podobáme Ježíši a postupujeme směrem k dokonalosti. I když tady na Zemi nikdy dokonalosti nedosáhneme, do nebe jako dokonalí přijdeme. Až budeme stát před samotným Bohem, bude se na nás dívat jako na dokonalé, jelikož jsme uvěřili v Ježíšovu oběť, díky které odstranil naše hříchy.


Titovi 3:5 říká: "Spasil nás – ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého."


Aplikace: Sepiš si různé způsoby, jak vnímáš sám sebe nebo jak tě vidí svět. Odpovídá to tomu, jak tě vidí Bůh? Co můžeš udělat, aby sis každý den připomněl, že Bůh tě vidí jako dokonalého?