Zápas a triumf: Kdo jsem v Božích očích

Zamyšlení

Jsem nové stvoření


"Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!"  (2. Korintským 5:17)


Jeden univerzitní trenér nabíral hráče do svého programu tím způsobem, že přišel k nim domů, podíval se jim do očí a prohlásil: "Změním ti život."


To je dost odvážné prohlášení.


Někteří trenéři naslibují sportovcům cokoli, jen aby je získali pod svá křídla. Tento slib byl ale jiný. Zmíněný trenér apeloval na hlubokou touhu, kterou každý z nás má.


Možná si to vždy neuvědomujeme a ti sportovci to možná v danou chvíli také nechápali, ale v určitém momentě každému z nás dojde, že potřebujeme svůj život změnit k lepšímu.


A přesně tohle nám Bůh slibuje, když se rozhodneme následovat Krista.


2. Korintským 5:17 říká: "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!"


Ježíš chce změnit tvůj život. Zve tě do důvěrného vztahu se sebou samým a chce z tebe udělat nové stvoření.


Jak ses změnil jako sportovec poté, co jsi začal brát svůj sport opravdu vážně a začal se účastnit soutěží? Když ses vydal touto cestou, uvědomil sis, že budeš potřebovat změnit způsob, jakým hraješ nebo obecně přistupuješ ke hře?


Když jsi začínal, věděl jsi, že nemůžeš zůstat tím samým hráčem, kterým jsi byl, a dosáhnout všeho, po čem toužíš, – a tak jsi musel růst. Tento typ proměny nebyl něco, co bys mohl dělat jen tak na vlastní triko – potřeboval jsi pomoc.


Samozřejmě ses musel pustit do tvrdé dřiny, ale tvoji trenéři, školitelé a spoluhráči ti také pomohli stát se tím sportovcem, kterým jsi dnes. Sportovec, kterým jsi byl dříve, je pryč a je nahrazen zcela novým.


Tohle je ale jen sport. Tvůj vztah s Ježíšem má věčný dopad. A v tomto případě nemůžeš ze sebe udělat nové stvoření jen svou vůlí. Naše hříchy nás odloučily od Boha, který nás stvořil proto, abychom s ním měli vztah.


Díky Ježíši jsme ale znovu získali tento vztah. Ježíš ti chce změnit život a udělat z tebe nové stvoření. Jestli ses rozhodl, že půjdeš za Ježíšem, můžeš se spolehnout na fakt, že je ti plně odpuštěno, a to díky tomu, co Ježíš udělal na kříži. Na místě toho, kým jsi byl dříve, je teď nové stvoření.


Aplikace: Pokud chceš mít osobní vztah s Ježíšem, stát se novým stvořením, můžeš si promluvit s pastorem nebo kazatelem nebo se přímo teď krátce modlit. Prostě přiznej Bohu, že jsi hříšný a že potřebuješ Jeho odpuštění. Věř v Jeho syna Ježíše Krista, který zemřel a byl vzkříšen, a vyznej, že Ježíš je Pánem tvého života. Pokud již tento vztah máš, popros Boha, aby ti pomohl této nové vědomosti porozumět a žít podle ní.