Zápas a triumf: Kdo jsem v Božích očích

Zamyšlení

Jsem světlo ve světě


"Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto." Matouš 5:14


Temnota není opak světla, je to nepřítomnost světla.


Janův první dopis nám říká, že Bůh je světlo, a není v něm žádná tma (1. Jan 1:5). Světlo zjevuje, odhaluje, ukazuje cestu a přináší život. Temnota pochází z hříchu a skrývání.


Prostřednictvím Ježíše vstoupilo do našeho světa Boží světlo, "ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé" (Jan 3:19). V Janovi 8:12 Ježíš říká, "Já jsem světlo světa." Protože Ježíš žije v nás, svítí skrze nás jeho světlo.


Ježíš řekl, že jsme světlo světa, protože jeho Duch žije v nás. To světlo v nás svítí, když se necháme vést jeho Duchem. On je pro nás zdrojem moci, stejně jako jsou baterie zdrojem energie pro baterky.  


Když požádáme Ježíšova Ducha, aby řídil naše kroky, zapínáme energii světla. Každé rozhodnutí spolehnout se, že Ježíšova cesta je ta nejlepší, které se projeví tím, že ho poslechneme, je rozhodnutí zapnout toto světlo.


Jeho světlo se rozsvítí, jakmile odmítneme říkat negativní věci o rozhodčím, s jehož rozhodnutím nesouhlasíme, když se rozhodneme nepodvádět s cílem vyhrát, nebo když hrajeme, abychom pomáhali vyniknout někomu jinému, místo abychom se snažili získat uznání pro sebe.


Když svítíme jako Ježíš, je to v temnotě světa jasně vidět.


Ježíš se rozhodl vrátit do nebe a nechat v nás své světlo, aby ho přihlížející svět prostě musel vidět. Světlo může být mocné a uzdravující, teplé a vítající. Lidé jsou přitahováni ke světlu. Ježíš řekl, že jsme jako město na hoře, které svítí jako maják a ukazuje cestu ke zdroji světla.


Aplikace: Světlo je dobré! Když v sobě máme Ducha vzkříšeného Spasitele, zaplavuje jeho záře náš život a nechává ho zářit. Když žijeme ve spojení se zdrojem moci – Duchem svatým, náš život začne zářit jako Ježíš a lidé kolem nás ho mohou vidět.