Zápas a triumf: Kdo jsem v Božích očích

Den 6 z 11 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Je mi plně odpuštěno.


"Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky." Žalm 103:12 


Vaše rychlost, vaše prudké kopy nebo hody, vaše silné stránky, vaše zlepšení nebo jeho nedostatek – v tom všem se projevuje vysoce měřitelný svět sportu. V tom jako atleti žijeme. A pro mě je to důvod, proč je pro mě těžké chápat Boží odpuštění mého hříchu.


Žalm 103:12 říká: "Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky." Jinými slovy, když se stáváme Božími dětmi, Bůh od nás špatné věci, kterých jsme se dopustili, odstraní a odnese je do takové vzdálenosti, jakou bychom si ani nedokázali představit.  


Z takové jednotky měření mám nepříjemný pocit. "Jako je od západu východ vzdálený" – jak bychom mohli něco takového pochopit? Vztahuje se to na to, když něco pokazím ve vztahu? A co můj zlozvyk, kterého bych se rád zbavil, ale on mě pořád dostává? A co když se po miliónté přestanu při hře ovládat?


Bůh tady používá nezměřitelnou vzdálenost, aby k ní přirovnal svou nezměrnou lásku a slitování. Jeho odpuštění se nedá změřit ani omezit lidskými měřítky.


Věci, které jsi pokazil – ano, i ty nejošklivější – od tebe vzdálil tak daleko, jako je východ od západu. Odstranil je. Už o tobě neplatí, protože je ti plně odpuštěno.


Po tomto verši následuje prohlášení o tom, že se otec slitovává nad svými dětmi. Dokáže s tebou cítit, když uvízneš v pasti hříchu. Touží, abyste si byli blízko. Nemůže ale existovat tam, kde je hřích, protože hřích znamená oddělení od něho samotného. Místo aby odstranil tebe, odstraní tvůj hřích, aby ses mu mohl přiblížit.


Milý atlete, dovol, abych ti řekl tohle: Nejsi součtem svých chyb. Je ti dokonale odpuštěno. Láska a milost v Božím vztahu k tobě se ani nedají změřit.


Ano, opravdu ti může odpustit věci, které možná považuješ za tak špatné, že jsi mu je nepřinesl. Ty, za které se stydíš a ze kterých se ti zvedá žaludek. Jsme opravdu neposlušní následovníci; to ale nemá vliv na to, jak něžný a odpouštějící je náš Otec. Jsi pro něho vzácný. Miluje tě. Odpustil ti.


Díky Ježíši se už nemusíme snažit dokázat svou cenu. Prostřednictvím vztahu s ním jsme dostali úplně nový život, takže bez ohledu na naši minulost, přítomnost i to, jak bude vypadat budoucnost, nám Bůh už nikdy nebude připomínat naše špatné činy.


Aplikace: Poděkuj Bohu, že je ti zcela odpuštěno skrze Ježíše. Potom si připomeň každou oblast, kde cítíš vinu nebo hanbu za věci, které jsi vyznal a kterých jsi litoval.