II Cô-rinh-tô 4:18

II Cô-rinh-tô 4:18 VIE2010

bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

II Cô-rinh-tô 4:18

Share