Ken die Liefde - 'n Studie van 1, 2 en 3 Johannes

Oordenking

Lees: 1 Johannes 1:1-4

SOAP - 1 Johannes 1:4

Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. 

Oordenking

Toe Jesus na die aarde gekom het was Hy nie 'n skim nie, maar God in die vlees. Mense kon Hom sien beweeg, Hom hoor praat en Hom aanraak. Dit wys dat Hy werklik verstaan het wat dit was om menslik te wees. Hy het die lewe met al sy vreugdes en pyne ervaar. Hy het geweet hoe dit was om misverstaan, alleen en ongemaklik te wees. Hy het dit alles gewilliglik deurgegaan, insluitende die dood, vir almal wat sou glo. 

Johannes het uitgewys dat ons verlossing slegs deur Jesus kom. Hierdie feit moet ons bly maak. Wanneer alle ander dinge in hierdie lewe faal, kan ons hoop en vreugde vind in die wete dat Jesus gekom het om sondaars te red en dat sy verlossing nie kan faal nie. 

Gebed

Here, ek loof U vir die uiterste waartoe U gegaan het om my te red. Ek bid dat U my grootste skat sal wees en dat die kennis van alles wat U vir my gedoen het, my grootste vreugde sal wees. Amen.