Ken die Liefde - 'n Studie van 1, 2 en 3 Johannes

Oordenking

Oordenkingsvrae:

1. Hoe word liefde bewys wanneer ons die gebooie van God nakom?

2. Hoe kan ons in die liefde lewe en ook die opdragte van God nakom?

3. Wat beteken dit om getrouheid te demonstreer? Hoe kan jy vandag getrouheid aan ander bewys?

4. Hoe kan ons dít wat goed is, doen?

5. Wat kan ons doen om te verseker dat ons lewens beskerm is teen bose invloede, sodat ons net doen wat goed is?