Ken die Liefde - 'n Studie van 1, 2 en 3 Johannes

Oordenking

Oordenkingsvrae:

1. Wat beteken dit om “in die lig te lewe”? Wat beteken dit om in duisternis te lewe?

2. Waarom is dit vir ons belangrik om as volgelinge van Jesus in die lig te lewe?

3. Waarom is belydenis van sonde belangrik? Watter effek het belydenis van ons sonde in ons harte en in ons lewens? 

4. Waarom is dit vir ons belangrik dat ons Jesus nou as voorspraak het wanneer ons sondig? Hoe verander geloof in Jesus ons verhouding met God? 

5. Waarom waarsku Johannes ons daarteen om die wêreld lief te hê? Hoe kan ons onsself daarteen beskerm?