Ken die Liefde - 'n Studie van 1, 2 en 3 Johannes

Oordenking

Lees: 1 Johannes 2:12-17  

SOAP - 1 Johannes 2:15–16

Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge – alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit – kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld.

Oordenking

Charles Spurgeon het gesê: "Jy kan nie jou hart tegelykertyd in twee teenoorgestelde rigtings stuur nie." Die wêreld se filosofieë en sy wêreldbeskouings is in direkte teenstand met dié van God; hulle kan nie met mekaar versoen word nie. Ons moet besluit wie ons gaan volg. Sal dit die Here wees, wie se Koninkryk vir ewig bestaan, of die wêreld wat eendag vernietig sal word?

Vir die oomblik leef ons hier in hierdie wêreld. Ons word geroep om onderskeidingsvermoë en wysheid aan die dag te lê wanneer ons die dinge wat die wêreld bied, navigeer. Nie alle dinge in die wêreld is sleg nie. Jakobus vertel dat elke goeie geskenk van God is, en dat ons baie goeie dinge kan geniet (Jak. 1:17). Ons moet nooit iets meer liefhê as wat ons God liefhet nie. Ons moet styf vasklou aan ons God en alles wat aan Hom behoort, terwyl ons alles wat van hierdie wêreld is net liggies vashou.

Gebed

Here, dit is nie maklik om in die wêreld te leef en nie deur die weë van die wêreld beïnvloed te word nie. Gee my wysheid om te weet wat goed is en wat nie, en gee my 'n liefde vir U wat alle dinge oortref. Amen.