Ken die Liefde - 'n Studie van 1, 2 en 3 Johannes

Oordenking

Memoriseervers:

Wie sy woord egter gehoorsaam - in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in Hom is. 

1 Johannes 2:5