Ken die Liefde - 'n Studie van 1, 2 en 3 Johannes

Oordenking

Lees: 1 Johannes 2:3-11

SOAP - 1 Johannes 2:3–6

As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken. Iemand wat sê: "Ek ken Hom," maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam - in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in Hom is. Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. 

Oordenking

Baie mense bely dat hulle Christene is en dat hulle die Here liefhet, maar die bewys daarvan kom in die manier hoe hulle sy gebooie nakom. God het ons spesifieke reëls gegee wat teweegbring dat ons ons lewens op die mees Godverheerlikte manier leef. Sy gebooie is nie lukraak of na willekeur nie, hulle is nie bedoel om ons daarvan te weerhou om pret te hê of om die lewe moeilik te maak nie. Inteendeel, God se gebooie wys sy liefde vir ons deur ons te help om die lewe te leef op die manier wat Hy bedoel het vir ons om te leef.

Die wêreld se manier van leef word gekenmerk deur dwaasheid, selfsug en rebellie teenoor God. Op die ou end lei dit tot ellende, hartseer, gebrokenheid en ontevredenheid. Om 'n lewe te leef wat God se woord volg word gekenmerk deur vrede, vreugde, tevredenheid en 'n getuienis aan ander dat ons die Here werklik liefhet. 

Gebed

Here, U is 'n goeie God wat my goeie reëls gegee het om te volg. Help my om u opdragte lief te hê en gee my die geloof wat ek benodig om te glo dat al U weë vir my goed is. Amen.