Ken die Liefde - 'n Studie van 1, 2 en 3 Johannes

Oordenking

Memoriseervers:

En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. 

2 Johannes 1:6