Ken die Liefde - 'n Studie van 1, 2 en 3 Johannes

Oordenking

Lees: 2 Johannes 1:5-8  

SOAP - 2 Johannes 1:6

En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. 

Oordenking

Dwarsdeur die hele Skrif, vanaf Levitikus en ook in Deuteronomium, beveel God sy mense om Hom en hulle naaste lief te hê. Wat is hierdie liefde? 2 Johannes verduidelik dat as ons gehoorsaam is aan die gebooie van God, ons die Here en ons naaste liefhet. As ons doen wat die Skrif sê, wys ons ons liefde vir God. Op sy beurt sal dit daartoe lei dat ons reg en met liefde optree teenoor diegene rondom ons.

Dit mag eenvoudig lyk, maar dit is beslis nie maklik nie. Ons hardkoppigheid, trots, selfsug en ontevredenheid staan in die pad. Ons kan so maklik oorweldig word deur ons sonde en die leuen glo dat dit onmoontlik is om God se opdragte te volg. Maar wanneer ons met Hom wandel, rus Hy ons toe met alles wat ons nodig het om sy wil te doen (Heb. 13:21). Die God wat die opdrag gee dat ons Hom lief moet hê, is ook die Een wat ons tot hulp sal kom wanneer ons vra.

Gebed

Here, ek wil so graag vir U en ander liefhê, maar as dit daarby kom om gehoorsaam te wees aan u Woord, skiet ek tekort. Bemoedig my en help my dat dit vir my aangenaam sal wees om te doen wat U behaag, sodat my woorde van liefde ook in my aksies tot uiting kan kom. Amen.