Ken die Liefde - 'n Studie van 1, 2 en 3 Johannes

Oordenking

Oordenkingsvrae:

1. Hoe verdryf volmaakte liefde vrees?

2. Waarom hou gehoorsaamheid en liefde nou verband met ons wandel met God?

3. Hoe weet ons of ons bid volgens die wil van God? Hoor Hy ons as ons nie volgens sy wil bid nie?

4. Hoe wil God hê dat ons Hom moet nader wanneer ons bid?

5. Bring dit vir God vreugde as ons in die waarheid lewe en sy opdragte nakom? Hoe is dit anders as om ons verlossing deur goeie werke te verdien?