Ken die Liefde - 'n Studie van 1, 2 en 3 Johannes

Oordenking

Memoriseervers:

En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. 

1 Johannes 4:16