Ken die Liefde - 'n Studie van 1, 2 en 3 Johannes

Oordenking

Oordenkingsvrae:

1. Wat beteken dit om “in Hom te bly”? Hoe word dit in jou daaglikse lewe vertoon?

2. Waarom is dit belangrik vir ons om vrygewig te wees teenoor ander gelowiges? Hoe kan jy vrygewig wees met die hulpbronne wat God jou gegee het om ander in die liggaam van Christus te seën en te versorg?

3. Hoe kan jy die leringe van ander toets om te weet of dit van God is of nie? Waarom is dit 'n belangrike praktyk?

4. Hoe het God sy liefde aan ons bewys? Hoe gaan Hy voort om sy liefde aan ons te bewys?

5. Hoe kan ons die liefde van God aan die wêreld openbaar?