Om Deur Geestelike Valleie te Gaan

Dag 1 van 5 • Vandag se leesstuk

Oordenking

Niemand is Vrygestel nie Swaar en moeilike tye dien soms as 'n paspoort wat dit moontlik maak om dinge te beleef wat jy nie andersins sou nie. - Levi LuskoAs volgelinge van Christus het ons sekerlik al almal hoogtepunte in ons geloofsreis ondervind, en dit is wonderlik! As ons eerlik is, sou ons erken dat ons eerder op hierdie geestelike hoogtepunte in ons lewe sou wou bly.Ongelukkig vind daar min geestelike groei plaas op die kruin van die berg. Dis eerder in die valleie waar ons geestelik die beduidendste groei. Selfs al groei ons in die proses, voel hierdie valleie soms erg duister. Die dinge wat ons in die goeie tye geleer het, het skynbaar verdwyn. Ons trek ons eie geloof waaroor ons so seker was nou in twyfel en ons verval in 'n siklus waarin ons van God verwyderd voel. Dan wonder ons of daar ooit 'n einde aan sal kom.Jy het dalk vrae oor hierdie uitdagende geestelike tyd in jou lewe. Kom ons antwoord twee daarvan. Wie gaan daardeur?

Almal. Elke volgeling van Christus gaan deur geestelike droogtes. Is dit nie maar wat dit is nie? Ons is letterlik uitgedroog en honger na God; en tog kan ons nie sy teenwoordigheid aanvoel nie. Ons begin wonder hoekom Hy ons so sal laat voel en wonder selfs of Hy werklik is. Ons moet egter begryp dat ons nie die eerste of laaste mense is om sulke seisoene van droogtes te beleef nie. Hoekom gaan ons hierdeur?

Daar is verskeie redes. Soms beleef ons geestelike droë seisoene omdat ons dalk ongehoorsaam aan God is. Soms skeep ons God af met ons daaglikse stiltetyd en raak afgetrokke. Ons droog geestelik uit wanneer ons voortdurend dinge doen wat ons sondige natuur bevredig. Enige en ook al hierdie dinge kan geestelike hongersnood veroorsaak. Ons kan dit ook nie ignoreer dat ons groot God hierdie seisoene in ons lewens toelaat met sy doel voor oë nie. Hy kan ons slegs met die klap van sy vingers uit die geestelike droogte verlos, maar Hy doen dit nie altyd nie. Eintlik kon Hy dit hoegenaamd voorkom het. Ons kan nie eens probeer om die volmaakte gedagtegang van ons God te begryp nie. Ons sal moet vertrou wanneer Hy ons deur 'n geestelike vallei laat gaan, dat Hy 'n werk in ons doen wat slegs volbring sal word as ons volhard deur hierdie tyd wat soos geestelike dryfsand voel. In ons donker tye, trek ons dikwels God se karakter in twyfel en bevraagteken sy liefde vir ons. Dit is juis in hierdie geestelike skaduplekke waar ons moet vertrou op wat ons weet, eerder as op wat ons voel. Deur die volgende vier dae van hierdie leesplan, sal ons leer hoe om hierdie somber geestelike seisoene met genade en geloof te hanteer en hoe om bemoedig te word deur die resultate wat dit oplewer. Oordink
  • Het jy al gesukkel met hoe jy God sien, as gevolg van 'n uitdagende geestelike seisoen? Indien wel, skryf een negatiewe ding neer wat jy beleef het. Soek gedeeltes in die Bybel wat hierdie gedagtes van jou sal weerlê en mediteer oor hierdie Bybelse waarhede.