Hoop In Donker Tye

Oordenking

Beproefde Geloof


Ek is een van die persone wat eerder sink met geloof as om daarsonder te swem.


— Stanley Baldwin, Britse Premier 


Wat as jy in geloof leef, maar ten spyte daarvan, nie die vervulling van God se beloftes in jou leeftyd aanskou nie? Kan jy waag om te glo dat God steeds sy beloftes sal nakom, selfs al aanskou jy dit nie self gedurende jou tyd op aarde nie? Is dit moontlik dat jy in so 'n intieme verhouding met God kan groei dat jy Hom kan aanhou liefhê en dien, ten spyte van jou teleurstellings? 


Habakuk is vir ons 'n goeie onderwyser in hierdie les, en wel omrede dit nie voor die volgende geslag was waar God sy belofte nagekom en die Babiloniërs gestraf het nie. 


Dit is 'n lang tyd om te wag


Tog was die Here steeds getrou.


Habakuk gee vir ons drie woorde om aan vas te hou wanneer dit blyk dat God nie nakom wat Hy belowe het nie. Dit maak nie saak waardeur jy gaan nie, moet nooit hierdie woorde vergeet nie. 


Indien jy in staat wil wees om nader aan die Here te groei — ongeag omstandighede — moet jy hierdie drie woorde onthou op jou reis na intimiteit en uiteindelike vertroue en geloof in Hom: 


"... maar die Here. . ." 


Jy vind hierdie woorde in Habakuk 2:20, waar die profeet, nadat hy erken het dat hy steeds nie hou van wat aangaan nie, se: "... maar die Here is in sy heilige tempel: almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees!" 


Die wêreld mag onderstebo wees, maar die Here is steeds daar.


Wanneer jy nêrens het om heen te gaan nie, wanneer jou eie idees en hulpbronne verdwyn het, wanneer jou beheer oor 'n situasie in skerwe is, is die Here steeds daar. Wanneer jou knieë pyn van kniel in gebed, maar jy nie weet of Hy eens luister nie, weet net dat God steeds daar is. 


Ongeag wat in jou lewe gebeur, die Here is in sy heilige tempel. 


Gebed: Here, sal U my toelaat om u teenwoordigheid op nuwe maniere te ervaar? Sal U my wys hoe naby U is?