Lewensbeginsels Waarvolgens Jy Kan Leef

Bybeldagboek

Ons Anker in die Storm

Lewensbeginsel 3: God se Woord is 'n onbeweeglike anker in stormagtige tye.

Elkeen van ons kan tye onthou toe ons gewens het dat ons 'n woord van God gehad het—iets om aan vas te hou toe ons getwyfel het en vreesagtig was. God weet wanneer ons bemoediging, leiding en hoop nodig het. Dis hoekom Hy spesifieke beloftes vir ons in Sy Woord gee, sodat ons sy natuur kan verstaan en Hom vertrou. In emosioneel stormagtige tye, is God se beloftes noodsaaklik vir ons geestelike welstand.

Sy Woord is 'n kompas, 'n gids en 'n handboek vir die lewe. Net soos ons handboeke by die werk of resepteboeke in die kombuis gebruik, moet ons God se Woord as ons bron van wysheid en waarheid gebruik. 'n Kok bak nie 'n koek sonder 'n resep nie, en 'n motorwerktuigkundige herbou nie 'n motor se enjin sonder 'n handboek nie.

Soms herinner God ons aan 'n spesifieke Skrifgedeelte, wat vir ons Sy hoop en gerusstelling bring. Op ander tye daag Hy ons uit om te bid en Sy wysheid omtrent 'n sekere saak te soek. As ons met geloof na God toe gaan, sal Hy ons lei volgens Sy wil. Dit gebeur egter nie oornag nie. Die meeste kere wil God hê dat ons oor 'n sekere Skrif mediteer vir 'n tyd, voordat Hy vir ons Sy leiding gee.

Toe koning Dawid God se hart gesoek het aangaande sy begeerte om 'n tempel te bou, sê die Bybel: “Daarna het koning Dawid ingegaan en voor die Here gaan sit.” (2 Sam. 7:18) Dawid het nie sy manskappe beveel om te begin bou nie. Hy het vir God se leierskap gewag—en dit was goed dat hy dit gedoen het, want die Here wou hê dat Dawid se seun, Salomo, eerder die werk moes doen.

God het Dawid se gesindheid geëer en vir hom 'n wonderlike belofte gegee: “Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan; jou troon sal altyd voortbestaan.” (2 Sam. 7:16) Die Here eer altyd ons begeerte om Sy leiding en wysheid te soek. As ons na God toe gaan en verwag om 'n antwoord te kry, sal Hy ons nie teleurstel nie.